Intekenformulier Kempen Kracht

 • Huidige Wil jij ook coƶperant worden?
 • Contact gegevens
 • Gewenste aandelen en betaalwijze

Jouw investering vandaag is onze duurzame energie van morgen. Samen maken we het verschil.
Samen zijn we KEMPEN KRACHT.

Met "KempenKracht" geven we jou de kans om deel te nemen aan een broodnodig initiatief. We bundelen de kracht van de Kempen om onze energietransitie te versnellen. Voor 2024 is er nood aan maar liefst €1.100.000 om onze nieuwe duurzame energieprojecten te financieren. €500.000 hiervan, zoeken we op korte termijn. Daarom richten we ons dit jaar op een grootschalige mobilisatie van middelen. Jouw participatie is essentieel om projecten te kunnen realiseren.
In het kader van deze kapitaalsoproep kondigen we meteen ook een verhoging van het maximum aantal aandelen aan. We gaan van 40 naar 60. Dit is niet alleen een kans om je impact te vergroten, maar heb je er een extra financieel voordeel aan!
Door in te tekenen op "KempenKracht", koop je niet zomaar aandelen; je investeert in de toekomst van onze regio. Als aandeelhouder ben je mede-eigenaar van onze projecten en geniet je mee van het rendement. Onze projecten variëren van zonnepaneelinstallaties tot innovatieve groene energie-oplossingen, allemaal ontworpen om de Kempen energie-onafhankelijker te maken.

Wie een aandeel heeft van Campina Energie wordt automatisch lid van de algemene vergadering en oefent controle uit op de werking van de coöperatie.

Praktische informatie

 • Iedereen kan vennoot worden, zowel personen als verenigingen of bedrijven

 • Door de aankoop van minimaal 1 aandeel wordt u vennoot van Campina Energie cv. Een vennoot aanvaardt de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering.

 • Voor deze kapitaalsoproep kan elk maximum 60 aandelen (bij)kopen en zijn er 4400 aandelen (of 1.100.000€) beschikbaar.

 • Een aandeel kost € 250 en is op naam.

 • Een aandeel koopt u door storting op het IBAN-rekeningnummer BE80 5230 8128 6277.

 • U kan in totaal tot maximaal 60 aandelen (€ 15.000) bezitten.

 • De aankoop gaat in van zodra het bedrag gestort is op de rekening van Campina Energie en voor de nieuwe vennoten na goedkeuring door het Bestuursorgaan. U ontvangt via e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op uw naam.

 • Er zijn geen in- en uitstapkosten.

 • Na 5 jaar kan u vrij uittreden mits akkoord van het Bestuursorgaan.

 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.

 • Alle aandeelhouders worden per mail uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

 • U hebt één stem (ongeacht het aantal aandelen) op de Algemene Vergadering.

 • Het dividend bedraagt maximaal 6%. Het percentage wordt vastgelegd op de Algemene Vergadering. Vanaf inkomstenjaar 2018 kan elke belastingplichtige de roerende voorheffing voor alle dividenden (actueel max 833 euro dividenden) recupereren via de belastingaangifte

 • Uitgebreide info over deze aanbieding te vinden op www.campinaenergie.be/informatienota

 • Een aandeel kopen is een risicobelegging.

 • U ontvangt de digitale nieuwsbrief van Campina Energie.

 • Per jaar kan Campina Energie maximaal voor € 5.000.000 aan aandelen te koop aanbieden.

Keuze
shareholder_number
Type Aandeelhouder
het DAR wordt ontwikkeld door startx